ترکیب کردن پزشکی نوجوان نوجوانان گرمای شدید

ترکیب کردن: پزشکی نوجوان نوجوانان گرمای شدید سیستان و بلوچستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ، روح&quot، تصویر روز ناسا از سحابی &quot

“سازمان فضایی آمریکا” (ناسا) تصویر قشنگی از سحابی روح در فاصله 6500 سال نوری از زمین منتشر کرد.

، روح&quot، تصویر روز ناسا از سحابی &quot

تصویر روز ناسا از سحابی "روح"

عبارات مهم : تصویر

“سازمان فضایی آمریکا” (ناسا) تصویر قشنگی از سحابی روح در فاصله 6500 سال نوری از زمین منتشر کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، سحابی “روح”(Soul) یک سحابی گسیلشی است که در صورت فلکی “ذات الکرسی”(Cassiopeia) در فاصله 6500 سال نوری از زمین قرار دارد.

وسعت این سحابی حدود 100 سال نوری است و معمولا در نزدیکی سحابی “قلب” دیده می شود.

، روح&quot، تصویر روز ناسا از سحابی &quot

این سحابی دارای ستاره های بسیار سوزان و درخشانی است که حجم زیادی از پرتوهای فرابنفش را در اطراف خود پخش می کنند.

سحابی گسیلشی، ابری است از ماده که در آن ستارگانی بسیار درخشان و سوزان جای دارند، نور این ستارگان در طیف فرابنفش باعث برانگیختگی اتم های گاز شده است و در نتیجه نور نسبتاً فراوانی از سحابی گسیل می شود.

“سازمان فضایی آمریکا” (ناسا) تصویر قشنگی از سحابی روح در فاصله 6500 سال نوری از زمین منتشر کرد.

در سحابی های گسیلشی اتم ها به وسیله تابش فرابنفش ناشی از ستاره یا ستارگان داغ یونیده شده است و به دنبال این با تابش هایی در طول موج نور مرئی دیده می شوند.

سحابی جبار در کمربند صورت فلکی شکارچی نمونه ای از سحابی گسیلشی هست. به عقیده دانشمندان سحابی های گسیلشی در واقع زایشگاه ستاره ای هستند.

، روح&quot، تصویر روز ناسا از سحابی &quot

این تصویر در ماه گذشته به وسیله داده های تلسکوپ فضایی “هرشل” در طول موج فروسرخ تولید شده است است.

رصدخانه فضایی هرشل رصدخانه ای فضایی متعلق به شرکت فضایی اروپا بود که بنابر گفته این شرکت تا هنگام پرتاب آن به فضا بزرگترین رصدخانه مادون قرمز دنیا بوده است.

“سازمان فضایی آمریکا” (ناسا) تصویر قشنگی از سحابی روح در فاصله 6500 سال نوری از زمین منتشر کرد.

از ۲۹ آوریل ۲۰۱۳ فعالیت این رصدخانه مختل شد و چندی بعد ماموریت آن آخر یافته اعلام شد.

علت این اتفاق اتمام ۲۳۰۰ لیتر هلیوم مایع این رصدخانه بود که جهت تنظیم دمای آن مورد نیاز بود.

، روح&quot، تصویر روز ناسا از سحابی &quot

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | ستارگان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs